Dotazník pro projekt ''Prodlužení trvanlivosti chlazených výrobků z ryb''

Vážený spotřebiteli, předkládáme Vám dotazník, jehož účelem je zjistit, zda jste ochotný zakoupit výrobky z ryb, které by byly ošetřeny různými přípravky za účelem prodloužení trvanlivosti. Níže uvádíme hypotézu, pomocí které Vám chceme přiblížit náš záměr.

Produkce ryb v České republice se stabilně pohybuje kolem 20 000 tun ročně, z čehož 87 % tvoří kapr obecný (Cyprinus carpio). Zatímco největší zájem spotřebitelů na našem trhu je stále o živou rybu, zpracováno bývá v posledních letech pouze cca 8-9 % produkce. Tyto hodnoty poukazují na určitou nedůvěru zákazníků, co se týče zpracovaných ryb. Snahou chovatelů a zpracovatelů ryb je zvýšit podíl ryb zpracovaných a tím vnést do rybích výrobků vyšší přidanou hodnotu.

Pokud se zákazník rozhodne koupit zpracovanou rybu, má největší zájem o výrobky čerstvé chlazené, volně ložené, popř. vakuově balené. Trvanlivost čerstvého chlazeného rybího masa je však, vlivem jeho složení, velmi omezena (ve srovnání s jinými druhy masa).

Jedním z možných řešení této situace je najít takové látky, které nepodléhají označení „E“, které jsou přírodního původu a které umožňují prodloužit trvanlivost čerstvého chlazeného rybího masa. Zároveň nesmí toto prodloužení trvanlivosti ovlivnit kvalitu rybí suroviny, zejména její optické, mikrobiologické a senzorické vlastnosti.

Věk

Pohlaví

Sladkovodní ryby konzumuji:

Ryby kupuji nejčastěji:

Jaký způsob balení preferujete u chlazených sladkovodních ryb?

Jak vnímáte skutečnost, že by byla ve složení výrobku uvedena látka prodlužující trvanlivost označená symbolem ''E''?

O kolik jste ochotni akceptovat zvýšení ceny v Kč/kg u výrobku, který má o 2 dny delší trvanlivost oproti standarní době trvanlivosti? Výrobek s delší trvanlivostí si zachovává stejnou kvalitu jako neošetřený výrobek

Jak hodnotíte vzhled vzorku, který jste obdržel/a?

Jak hodnotíte vůni vzorku, který jste obdržel/a?

Jak hodnotíte konzistenci vzorku, který jste obdržel/a?

Jak hodnotíte chuť vzorku, který jste obdržel/a?

 Všechny položky jsou povinné.