Upravit stránku

Historie rybníkářství ve východních Čechách

Poctivá práce předků z 15. století

Rybníkářství má ve východních Čechách velmi dlouhou tradici a bylo v 15. a 16. století větší a významnější, než tomu bylo v jižních částech země. Jak dosvědčuje zápis v archivu pardubického muzea o benediktinském klášteru v Opatovicích, jeho počátky sahají až do prvních let 14. století. Pojďte se spolu s námi projít historií východočeského rybníkářství od toho století až do dneška.

1491-1498 Vilém z Pernštejna zakládá rybníky

Největšího rozmachu dosáhlo rybníkářství za panství Pernštejnů – jak se dočtete v knize Dějiny od Františka Palackého: „Byltě Vilém z Pernštejna muž, jemuž rovného hledali bychom nadarmo v dějinách českých a snad i u jiných drahně národův.”
 
V letech 1491-1498 si zajistil povolení od krále Vladislava II. vést vodu z Labe na nové rybníky a nechal vystavět Opatovický kanál, kterým mnohé rybníky napájel.

Historie

1490-1560 Panství Pernštejnů ČÍTÁ NA 400 rybníků

Od roku 1490 do roku 1560 založili jen Pernštejnové na 400 rybníků, a přitom pomáhali i sousedům z okolních panství, neboť rybníky jim pomohly vysušit močály, ozdravit krajinu a umožnilo se tak rozšíření luk, polí a lesů s následnou možností chovu vyššího počtu dobytka i koní.
 
Málo známé je to, že zde sbíral své první zkušenosti i Jakub Krčín, slavný rybníkář, rodák z Polep u Kolína.

důsledky třicetileté války

Po třicetileté válce, v níž bylo mnoho rybníků zničeno, se rybníkářství v celých Čechách, a zvláště v oblasti dnešních východních Čech, do původní podoby již nikdy nevrátilo. Příčinou bylo zanedbání péče o rybníky a přechod k intenzivnějšímu obilnářství a pastevectví s postupným rozšiřováním pěstování cukrovky.

PO SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH...

V době po první světové válce v r. 1919, byl pardubický velkostatek první, na němž byla provedena pozemková reforma. Další část rybníků byla znárodněna po roce 1945.
 
Rybářství v Chlumci nad Cidlinou vzniklo z rybníků velkostatků Chlumeckého (rodina Kinských), Mcelského spolu s panstvím Dymokury, Jičíněves, dále z jednotlivých rybníků na Kopidlně, okolo Jičína a Mladé Boleslavi. Samostatným podnikem byla Správa rybníků v Doksech.

Vznik Rybářství v Chlumci nad Cidlinou

Po roce 1989 prošlo chlumecké rybniční hospodářství velkými změnami, část majetku byla vrácena původním majitelům (např. Schlikům, Czerninům a Kinským) část vydána městům (Hradec Králové, Kutná Hora aj.) a byla založena společnost Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., (1993), která hospodaří na 235 rybnících o výměře přibližně 1700 ha vodních ploch a společnost Rybářství Doksy s.r.o., která hospodaří na cca 800 ha rybníků. Chov kachen byl následně oddělen do společnosti PERENA, s. r.o. (1998).

Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., je významným členem Rybářského sdružení ČR a má rozhodující postavení v chovu ryb v severní a severovýchodní části naší krásné země.

KDE NAKOUPÍTE RYBY A VÝROBKY?

Tento web využívá cookies

Náš web není žádný malý rybníček. A aby zde vše fungovalo a my vám mohli přinášet ty nejlepší úlovky, používáme soubory cookies. Rozpoznáme, po čem vaše rybářské srdce touží a nebudeme vás při lovu zbytečně rušit reklamou, která vás nezajímá. Nahoďte prut správným směrem, nastavení můžete kdykoliv změnit. Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže.