Výlovy rybníků

Vysazení K1 na místo určení

Plůdeček plave v r. Medříč 17.5.2017

K0 17.5.2017 do rybníka Medříč

Vysazení Ko 17.5.2017 r. Medříč Smidary

Výlov K2 jaro 2017 Medříč

Sumec násada z rybníka Medříč jaro 2017

p. Stanislav Suchánek - sádecký Chlumecký v.v.

Ing. Petrák - nyní starosta Červeného Kostelce

 Ivan Novotný baštýř Strášovský  nyní ve výslužbě

Fotka 33 pan Berger - vedoucí střediska Chlumec

p.Václav Kavka od r.1971 baštýř na Žehuni - důchodce

Petr Dušek starší ( pokračovatel rodu Píchů )

Fotka 30

Fotka 29

Fotka 28

Fotka 27