O firmě

Společnost byla založena dne 1. prosince 1993 jako akciová společnost Pozemkovým fondem ČR a je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové v oddíle B, vložce 983.

Struktura společnosti

Organizačně je společnost rozdělena na čtyři výrobní střediska - tři střediska rybářská a středisko zpracovna ryb. Správní středisko má charakter štábního útvaru s delegovanými pravomocemi za účelem koordinace vnitropodnikových a realizací vnějších vztahů podniku. Řízení společnosti je přímé, decentralizované, založené na konkrétní odpovědnosti každého výrobního střediska za dosažený efekt. Na střediska je přenesena část pravomocí a odpovědnosti v souladu s organizačním řádem podniku.

Základní obory činnosti

Chov ryb

Rybářská střediska Chlumec nad Cidlinou, Březina a  Kopidlno se zabývají chovem a produkcí sladkovodních ryb tržních i násadových běžného rybničního sortimentu.

Prodej živých ryb a výrobků z ryb

Zpracovna ryb zpracovává vlastní sladkovodní ryby a nakoupené mořské ryby na sortiment čerstvých, uzených a mražených výrobků.

Provozování sportovního rybolovu

Sportovní revír Štít provozuje společnost od r. 2001 a již se projevuje dlouholetá stabilní péče na velikosti trofejních ryb (kapr přes 20 kg a štika přes 1 m).

Postavení na trhu

Rybářství Chlumec nad Cidlinou má v oblasti, v níž hospodaří, rozhodující postavení v produkci a zpracování ryb. Společnost má dlouholeté obchodní vztahy s velkoodběrateli živých ryb v České republice, Německu, Polsku a na Slovensku. Výrobky ze Zpracovny ryb jsou dodávány do obchodních řetězců v Čechách, na Slovensku a v Německu. Spolupracujeme s velkoobchody, gastroprovozy i nezávislými obchodníky.