Upravit stránku

Název projektu: Modernizace zpracovny ryb v Chlumci

Registrační číslo: CZ.10.5.110/5.3/0.0./20_017/0001048

Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. s využitím podpory z prostředků Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond realizovalo investici do zpracování produktů AKVAKULTURY v r. 2020 v rámci OP Rybářství, opatření 5.3. Investice do zpracování produktů.

Projekt obsahoval pořízení strojů a zařízení na kvalitnější bezpečnou produkci potravin z ryb.

Jednalo se o:

  • chladící jednotky
  • centrální mycí systém
  • dopravník
  • elektrický vozík na transport surovin a produktů uvnitř provozu
  • kompresor k produkci stlačeného vzduchu

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

KDE NAKOUPÍTE RYBY A VÝROBKY?