Upravit stránku

O sumcovém víkendu na jezeře Štít A, konaného ve dnech 12. - 14.7.2013 se ulovilo celkem 19 sumců (největší 150 cm). Od 2.8. (od 0.00 h) do 4.8.2013 (do 24.00 h) bude na jezeře Štít A probíhat II. sumcový víkend! Zúčastnit se mohou všichni rybáři s platnou povolenkou na revír Štít. Ulovení míroví sumci se nesmí vracet zpět do revíru (vyjma albínů)! Pokud si rybář uloveného sumce nebude chtít ponechat, kontaktuje hospodáře - tel.: 774 006 808. Na normalním úseku bude v tomto termínu možné zavážet nástrahu do vzdálenosti acc. 200 m před své lovné místo (upřesněno na místě). Na úseku "chyť a pusť" bude možné v uvedený termín použít k lovu sumce i živou rybku. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, karas stříbřitý, střevlička východní, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry! Povolena je vábnička a trhací bójka. Ostatní pravidla viz Místní rybářský řád.

KDE NAKOUPÍTE RYBY A VÝROBKY?